top of page
Stil Ofisi Butik Kadın Giyim

KVKK Aydınlatma Metini

KVKK Aydınlatma Metini

Abdülmecit CİN " Stil Ofisi olarak anılacaktır" Stil Ofisi (“Şirket”) olarak, işbu Aydınlatma Metni ile, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında aydınlatma yükümlüğümüzün yerine getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda bilgi vermekle yükümlü olduğumuz konular aşağıdaki gibidir:

1. Veri Sorumlusuna Ait Bilgiler

Veri sorumlusu; 2000 Evler mah.76034 sok. No:26/1 Stilpark A blok K:17 d:66 Seyhan/Adana adresinde mukim, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na —————— sicil numarası ile kayıtlı Stil Ofisi’dir.

 

2. Şirket Tarafından İşlenen Kişisel Veriler ile İşleme Amaçları

2.1. Şirket Tarafından İşlenen Kişisel Veriler

Üye Kişisel Verileri

 

Üye Olmayan (Ziyaretçi) Kullanıcı Kişisel Verileri

Kimlik Bilgileri

• Ad soyad

• Doğum tarihi

• Cinsiyet

• T.C. kimlik numarası

Kimlik Bilgileri

• Ad soyad

• Doğum tarihi

• Cinsiyet

• T.C. kimlik numarası

İletişim Bilgileri

• Cep telefonu

• E-posta adresi

• Adres

• Posta kodu

• Sabit telefon

İletişim Bilgileri

• Cep telefonu

• E-posta adresi

• Adres

• Posta kodu

• Sabit telefon

Ödeme Bilgileri

• Vergi dairesi

• Fatura bilgileri

• Ödeme yöntemi bilgileri

Ödeme Bilgileri

• Vergi dairesi

• Fatura bilgileri

• Ödeme yöntemi bilgileri

Üyelik Bilgileri

• Üyelik bilgisi

• Üyelik numarası

• Parola

Üye Olmayan (Ziyaretçi) Kullanıcı İşlem Bilgileri

• Satın alınan ürün/ler

• Alışveriş tutarı

• Alışveriş tarihi

• Çağrı merkezi görüşme kayıtları

• Ticari elektronik ileti izni

• Faydalanılan kampanyalar

• Siparişe ilişkin bilgiler

• Kullanılan kuponlar/indirim kodları

Müşteri İşlem Bilgileri

• Satın alınan ürün/ler

• Alışveriş tutarı

• Alışveriş tarihi

• Çağrı merkezi görüşme kayıtları

• Ticari elektronik ileti izni

• Faydalanılan kampanyalar

• Siparişe ilişkin bilgiler

• Kullanılan kuponlar/indirim kodları

İşlem Güvenliği Bilgileri

• IP adresi bilgileri

İşlem Güvenliği Bilgileri

• IP adresi bilgileri

• Şifre ve parola bilgileri

Pazarlama Bilgileri

• Ticari elektronik ileti iznine istinaden ziyaretçiye gönderilen pazarlama amaçlı e-postalar

• Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar

• Çerez kayıtları

• Hedefleme bilgileri

• Ziyaretçinin alışkanlık ve beğenilerini gösteren değerlendirmeler

Pazarlama Bilgileri

• Ticari elektronik ileti iznine istinaden üyeye gönderilen pazarlama amaçlı e-postalar

• Çağrı merkezi tarafından yapılan aramalar

• Çerez kayıtları

• Hedefleme bilgileri

• Üyenin alışkanlık ve beğenilerini gösteren değerlendirmeler

 

 

Görsel ve İşitsel Veriler

• Çağrı merkezi görüşme kayıtları

Görsel ve İşitsel Veriler

• Çağrı merkezi görüşme kayıtları

Hukuki İşlem Bilgileri

• Şirket ile uyuşmazlık halinde hukuki uyuşmazlığa ilişkin dava dosyasında yer alan bilgiler, tüketici şikayetlerinde yer alan bilgiler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler

• Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Metni gibi hukuki metinler ve sözleşmeler

Hukuki İşlem Bilgileri

• Şirket ile uyuşmazlık halinde hukuki uyuşmazlığa ilişkin dava dosyasında yer alan bilgiler, tüketici şikayetlerinde yer alan bilgiler, adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler

• Üyelik Sözleşmesi, Mesafeli Satış Sözleşmesi, Ön Bilgilendirme Metni gibi hukuki metinler ve sözleşmeler

Talep ve Şikâyet Bilgileri

• Kullanıcının satın almış olduğu ürüne, Şirket tarafından sağlanan hizmetlere veya diğer hususlara ilişkin internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya gibi çeşitli kanallardan Şirket ile paylaştığı yorum ve değerlendirme, şikayet ve talep bilgileri

• Söz konusu talep ve şikayetlerin değerlendirilmesine ilişkin işlem kayıtları

Talep ve Şikâyet Bilgileri

• Üyenin satın almış olduğu ürüne, Şirket tarafından sağlanan hizmetlere veya diğer hususlara ilişkin internet sitesi, çağrı merkezi, sosyal medya gibi çeşitli kanallardan Şirket ile paylaştığı yorum ve değerlendirme, şikayet ve talep bilgileri

• Söz konusu talep ve şikayetlerin değerlendirilmesine ilişkin işlem kayıtları

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Üyelerimize ait kişisel veriler; internet sitesinde üyelik oluşturulması, üye bilgilerinin doğrulanması, üyelik işlemlerinin gerçekleştirilmesi, siparişinizin alınması, takibi ve yerine getirilmesi, sipariş talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, siparişe ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi ve faturaların düzenlenmesi, üyelik hesabınıza tanımlanan hediye çeklerinin ve indirim kuponlarının işleme alınması, tarafınıza mal, ürün veya hizmet sağlanması, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi ile ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi, internet sitemizin kullanımı kapsamındaki sorun/hataların tespit edilmesi ve önlenmesi; iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi, yürürlükteki tüketicinin korunması mevzuatı, elektronik ticaret mevzuatı, ticari elektronik ileti mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuatlardan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimiz’den talepte bulunması veya bu kurumlara bildirim yapmamız gerektiği takdirde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından saklanması, açık rızanızın bulunması halinde tarafınıza tanıtım, reklam, kampanya vb. içerikli e-posta gönderilmesi, kullanıcı memnuniyetinin sağlanması amacıyla anket ve benzeri beğeni/talep/şikayet tespit yöntemleri kullanılarak iletişim kurulması amaçları ile işlenmektedir.

Üye olmayan kullanıcılara ait kişisel veriler; internet sitemizde sunduğumuz ürün ve hizmetlerden üye olmadan yararlanabilmeniz, işlem bilgilerinin doğrulanması, siparişinizin alınması, takibi ve yerine getirilmesi, sipariş talebinize istinaden sizinle iletişime geçilmesi, siparişe ilişkin ödemelerin gerçekleştirilmesi ve faturaların düzenlenmesi, tarafınıza tanımlanan hediye çeklerinin ve indirim kuponlarının işleme alınması, tarafınıza mal, ürün veya hizmet sağlanması, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, satış ve satış sonrası destek süreçlerinin yürütülmesi, talep ve şikayetlerinizin takibi ile ilerde oluşabilecek uyuşmazlık ve sorunların çözülmesi, internet sitemizin kullanımı kapsamındaki sorun/hataların tespit edilmesi ve önlenmesi; iş faaliyetlerimizin incelenmesi ve denetlenmesi, yürürlükteki tüketicinin korunması mevzuatı, elektronik ticaret mevzuatı, ticari elektronik ileti mevzuatı başta olmak üzere ilgili mevzuatlardan kaynaklanan hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimiz’den talepte bulunması veya bu kurumlara bildirim yapmamız gerektiği takdirde hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, mevzuattan kaynaklanan zamanaşımı süresi doğrultusunda bu kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından saklanması, açık rızanızın bulunması halinde tarafınıza tanıtım, reklam, kampanya vb. içerikli e-posta gönderilmesi, kullanıcı memnuniyetinin sağlanması amacıyla anket ve benzeri beğeni/talep/şikayet tespit yöntemleri kullanılarak iletişim kurulması amaçları ile işlenmektedir.

 

2.3. Çerezler Aracılığıyla İşlenen Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme

İnternet sitemizi ziyaretiniz ve kullanımınız sırasında internet sayfası sunucusu tarafından sabit sürücünüze iletilen küçük metin dosyaları (Çerezler) aracılığıyla elde edilen kullanılan tarayıcı, IP adresi, internet bağlantınız, site kullanımlarınız hakkındaki bilgiler, ve benzeri kategorilerdeki kişisel verileriniz, sitemizin ziyaret edilebilmesi ve özelliklerinden faydalanılması, sitemizdeki sayfalar arasında bilgileri taşıyabilmek ve bilgileri tekrardan girmek zorunluluğunu ortadan kaldırmak ile onay vermeniz halinde sitemizi kullanma şeklinizle ilgili bilgileri toplayarak performansın arttırılması, sitemizdeki seçimlerinizin hatırlanması ve böylelikle tarafınıza kolaylık sağlanması, sitemizin ve reklamların ilgi alanlarınıza ve tercihlerinize göre düzenlemesi amaçları ile işlenmektedir. 

 

3. Şirket Tarafından İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlarla Aktarılabileceği

Aktarılan Kişisel Veriler

Alıcı Grubu

Kişisel Veri Aktarım Amacı

• Kimlik Bilgileri

• İletişim Bilgileri

• Ödeme Bilgileri

• Üyelik Bilgileri

• Müşteri İşlem Bilgileri

• İşlem Güvenliği Bilgileri

• Pazarlama Bilgileri

• Görsel ve İşitsel Veriler

• Hukuki İşlem Bilgileri

• Talep ve Şikâyet Bilgileri

Yetkili kişiler, kurum ve kuruluşlar

Yetkili kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından Şirketimiz’den herhangi bir talepte bulunması veya hukuki yükümlülüklerimiz kapsamında bu kurumlara bildirim yapmamızın gerekli olması

• Kimlik Bilgileri

• İletişim Bilgileri

• Müşteri İşlem Bilgileri

Hizmet aldığımız kargo şirketleri

Siparişinizin takibi ve yerine getirilmesi

• Kimlik Bilgileri

• İletişim Bilgileri

• Üyelik Bilgileri

• Müşteri İşlem Bilgileri

• Pazarlama Bilgileri

• Talep ve Şikâyet Bilgileri

Şirketimiz’in hizmet sağlayıcıları ve iş ortakları

Şirketimiz’de denetim ve raporlama süreçlerinin yürütülmesi, ürün ve hizmetlerimizin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, müşteri ilişkilerinde sağlıklı ve uzun süreli etkileşim kurulması, bu amaçlarla üçüncü taraflarla iş birliği yapılması

• Kimlik Bilgileri

• İletişim Bilgileri

• Ödeme Bilgileri

• Üyelik Bilgileri

• Müşteri İşlem Bilgileri

• İşlem Güvenliği Bilgileri

• Pazarlama Bilgileri

• Görsel ve İşitsel Veriler

• Hukuki İşlem Bilgileri

• Talep ve Şikâyet Bilgileri

Şirketimiz’in tedarikçileri, iş ortakları, yetkili ödeme kuruluşları

Üçüncü kişilerden ürün ve/veya hizmet alınması. Örneğin, açık rızanızın bulunması halinde; tarafınıza tanıtım, reklam, kampanya vb. içerikli e-posta gönderilmesi hizmetini sağlayan üçüncü kişilere verilerinizin aktarılması ve kullanıcı memnuniyetinin sağlanması amacıyla anket ve benzeri beğeni/talep/şikayet tespit yöntemleri kullanılarak iletişim kurulması için verilerinizin yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcıya aktarılması

 

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

İnternet sitesi, çağrı merkezi, e-posta gibi elektronik kanallar aracılığıyla tamamen otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle veya posta gibi fiziki yollardan elde edilen kişisel verileriniz; (elektronik ticarette hizmet sağlayıcı olarak öngörülen hukuki yükümlülüklerimiz gibi) kanunlarda açıkça öngörülmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulması ve ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması sebebiyle sözleşmenin tarafı olan müşterilerimize ve ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirebilmesi için zorunlu olması, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

 

5. Kişisel Verileriniz ile İlgili Kanun Kapsamındaki Haklarınız

(a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, (c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, (ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, (d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, (e) Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, (f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Bu haklarınızı; kimliğinizi tevsik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile Konaklar Mahallesi Akasyalı Sk. No: 12 Beşiktaş/İstanbul adresine yazılı olarak bizzat elden iletebilir veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirilen ve Şirket’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle (Bu kapsamda info@stilofisi.com e-posta adresi üzerinden Şirket’e ulaşabilirsiniz) Şirket’e iletebilirsiniz. 

Bilginize sunarız.

Ödeme Yöntemleri

- Banka/Kredi Kartı
- EFT/Havale

bottom of page