top of page
Stil Ofisi Butik Kadın Giyim

Çerez Politikası

Çerez Politikası

Abdülmecit CİN " Stil Ofisi olarak anılacaktır" Stil Ofisi Şirketi ("Stil Ofisi" veya “Şirket”) olarak; kişisel verilerinizin gizliliği ve güvenliği en önemli önceliklerimiz arasındadır. Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda ————— sicil numarası ile kayıtlı bulunan, 2000 Evler mah.76034 sok. No:26/1 Stilpark A blok K:17 d:66 Seyhan/Adana adresinde mukim Şirket tarafından hazırlanmıştır.

Bu Çerez Aydınlatma Metni’nin amacı, internet sitemizde (https://stilofisibutik.com/) kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez ayarları yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

 

Çerez Nedir?

Çerez (“Cookie” veya ”Tanımlama Bilgisi”), ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin, dil tercihi veya oturum açma bilgileri gibi hakkınızdaki bilgileri hatırlayabilmek için tarayıcınızdan cihazınızda depolamasını istediği küçük bir veri parçasıdır (metin dosyası). Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet sitesinin cihazınızda bilgi saklamasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanmasını mümkün kılmaktadır. Bir internet sitesi tarafından oluşturulan çerezler siteye erişim için kullandığınız internet tarayıcısı tarafından saklanmakta olup çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezlerin içerdiği bilgilere ancak aynı internet tarayıcısını kullanmanız halinde ve yalnızca ilgili çerezi oluşturan internet sitesi alan adı (örn; www.stilofisibutik.com) tarafından erişilebilmektedir.

Çerezler günümüzde, internet teknolojilerinin önemli bir parçası haline gelmiştir ve temel işlevleri çevrimiçi ziyaretçinin tercihlerinin hatırlanması ve bağlantı sırasında cihazın tanınması olup internet sitelerinde yaygın olarak çerez kullanımı söz konusudur.

 

Çerezleri Kim, Nasıl Yerleştirir?

Çerezler, internet sitelerinde gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan internet tarayıcınız (Chrome, Firefox, Safari, Edge vb. gibi) ile Stil Ofisi bünyesindeki internet sitesi sunucuları arasında kurulan iletişim vasıtasıyla yerleştirilmektedir.

Çerez Çeşitleri

Kullanım süresine göre çerez çeşitleri: İnternet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum (session) çerezleri ve kalıcı (persistent) çerezler kullanmaktadır. Geçici çerez olarak da adlandırılan oturum çerezleri, oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında silinmektedir. Kalıcı çerez ise internet tarayıcısı kapatıldığı zaman silinmemekte ve belirli bir tarihte veya belirli bir süre sonra kendiliğinden silinmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde kullanım sürelerine göre oturum ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır.

Taraflarına göre çerez çeşitleri: (birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler) Çerezin birinci taraf ya da üçüncü taraf olması durumu, internet sitesinin ya da etki alanının yerleştirdiği çereze göre değişiklik arz etmektedir. Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen internet adresi (www.stilofisibutik.com) tarafından yerleştirilmektedir. Üçüncü taraf çerezlerse kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından, örneğin Stil Ofisi ile iş birliği içerisinde olan, hedefleme/reklam veya analitik amaçlı iş ortakları gibi, üçüncü bir tarafça yerleştirilmektedir. Bu çerçevede, internet sitemizde taraflarına göre birinci taraf ve üçüncü taraf çerezler kullanılmaktadır.

Kullanım amaçlarına göre çerez çeşitleri: Stil Ofisi olarak, kullanım amaçlarına göre dört tür çerez kullanmaktayız. Bunlar: (i) Zorunlu/Gerekli Tanımlama Çerezleri, (ii) Performans/Analitik Tanımlama Çerezleri, (iii) İşlevsel Tanımlama Çerezleri, ve (iv) Hedefleme/Pazarlama Amaçlı Tanımlama Çerezleridir.

1) Zorunlu/Gerekli Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler internet sitemizin çalışması için zorunlu olan ve sistemlerimizce kapatılması mümkün olmayan çerezlerdir. Zorunlu tanımlama çerezleri, kullanıcının talep etmiş olduğu bir bilgi toplumu hizmetinin (örneğin; log-in olma, form doldurma, gizlilik tercihlerinin hatırlanması gibi) yerine getirilebilmesi için zorunlu olarak kullanılmaktadırlar. Ayrıca performans ve analitik amaçlı çerez internet sitemizdeki ziyaretçilerin sayılması ve trafiğin ölçülmesine olanak sağlamaktadır ve birinci taraftır. Bu sayede sitemizin performansını ölçmekte ve iyileştirebilmekteyiz. Bu çerezler internet sitemizdeki hangi sayfaların en popüler olduğu, hangilerinin de en az popüler olduğunu anlamamıza yardımcı olmakta olup anonim bilgiler (IP maskelemesi gibi uygulamalarla kişisel veri taşınması önüne geçilerek) içermektedir.

2) Performans/Analitik Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizin performansını ölçebilmemiz ve geliştirebilmemiz için ziyaretleri ve trafiği izlememize; hangi sayfaların en çok ve en az popüler olduğunu öğrenmemize ve kullanıcıların sitede nasıl gezindiğini görmemize yardımcı olmaktadır. Diğer bir deyişle, bu çerezler takip ve raporlama çerezlerinin amacına hizmet etmektedir. Ancak, bu çerezler topladığı bilgileri birinci taraf olarak anonim hale getirilerek kullanılan zorunlu/gerekli çerez amacına hizmet ettiğinde sadece zorunlu/gerekli çerez olarak sınıflandırılacaktır. Bu çerezlere izin vermemeniz halinde örneğin Google tarafından ilgi alanlarınızın takibi ve raporlanması yapılamaz.

3) İşlevsel Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler, internet sitemizde gelişmiş bir işlevsellik ve kişiselleştirme sunulmasına olanak sağlar. İşlevsel tanımlama çerezleri, Stil Ofisi tarafından veya hizmetlerini sayfalarımıza eklediğimiz üçüncü taraf sağlayıcılar tarafından yerleştirilebilir. İşlevsel tanımlama çerezlerine izin vermemeniz halinde bu hizmetlerin tamamı veya bir kısmı düzgün çalışmayabilir. Örneğin: Sepetinize eklediğiniz ürünlerin hatırlanması.

4) Hedefleme/Pazarlama Amaçlı Tanımlama Çerezleri: Bu çerezler tercih ve ilgi alanlarınıza yönelik ürün sunmak amacıyla kullanılmakta olup reklam ortaklarımız tarafından internet sitemize yerleştirilmektedir. Bu sayede hedefleme amaçlı tanımlama çerezleri, reklam ortaklarımız tarafından ilgi alanlarınızın profilini oluşturmak ve diğer sitelerdeki ilgili reklamları size göstermek için kullanılabilir. Hedefleme amaçlı tanımlama çerezleri, doğrudan kişisel verilerinizi saklamamakta; ancak tarayıcınızın ve internet cihazınızın belirlenebilir olmasına imkan sağlamaktadır. Hedefleme çerezlerine izin vermemeniz durumunda, hedeflenmiş reklamlarla karşılaşma olasılığınız düşük olacaktır. Örneğin: sıklıkla ziyaret ettiğiniz ürünler tespit edilerek tarafınıza kişiselleştirilmiş ürün önerisi ile hizmet sunulması.

 

Stil Ofisi TARAFINDAN ÇEREZ KULLANIMININ HUKUKİ SEBEBİ VE ÇEREZLERİN KULLANIM AMAÇLARI

Stil Ofisi, www.stilofisibutik.com internet sitesinin ana sayfasının en altında yer alan “Çerez Ayarları” butonu vasıtasıyla ulaşacağınız ekranda yer alan tabloda her bir çerezin adına ve kullanım amaçlarına yer vermiştir. Stil Ofisi, söz konusu tabloda yer alan amaçlarla Kanun’un 5. maddesinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanarak kişisel verilerinizi işlemektedir. Çerezler vasıtasıyla toplanan kişisel verileriniz;

  • Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanılarak; İnternet sitemizin sunduğu hizmetlerden yararlanmanızı sağlamak için zorunlu tanımlama çerezleri ile temel fonksiyonların gerçekleştirilmesi amacıyla,

  • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak; İnternet sitemizde kullanılan tüm çerez tipleri vasıtasıyla işlenen kişisel veriler, hukuki bir ihtilaf olması ya da kamu kurumlarının bilgi talebinde bulunması halinde hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi amacıyla,

  • Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanılarak; İnternet sitemizin performansının ve işlevselliğinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, sitemizin kullanım kolaylığının sağlanması amacıyla,

  • Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanılarak; Performans Tanımlama Çerezleri, Hedefleme Amaçlı Tanımlama Çerezleri ve İşlevsel Tanımlama Çerezleri kullanılarak alışveriş deneyiminizin iyileştirilmesi, hizmetlerimizin sunulması ve size özel tanıtım yapılması, promosyonlar ve pazarlama tekliflerinin sunulması, internet sitesinin içeriğinin size göre iyileştirilmesi ve/veya tercihlerinizin belirlenmesi, memnuniyetinizin arttırılmasına yönelik faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla işlenmektedir.

 

Stil Ofisi, ÇEREZLER VASITASIYLA TOPLADIĞI KİŞİSEL VERİLERİNİZİ KİMLERE, HANGİ HUKUKİ SEBEBE DAYANARAK, HANGİ AMAÇLARLA AKTARMAKTADIR?

Stil Ofisi, çerezler vasıtasıyla topladığı kişisel verilerinizi, Kanun’un kişisel verilerin aktarılmasına yönelik hükümlerine uyumlu şekilde, kişisel verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu olan ilkelere uygun olarak ve gerekli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini alarak işlemeye özen göstermektedir.

www.stilofisibutik.com internet sitesi çerezleri; arama motorlarını, web sitesi, mobil uygulamasını ve/veya internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiğinizde ilginizi çekebileceğini düşündüğü reklamları size sunabilmek için "reklam teknolojisini" devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, size özel reklamlar sunabilmek için web sitesine ve web sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil uygulamalarına yaptığınız önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, web sitesinin sizi tanıyabilmesi amacıyla tarayıcınıza benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir. Bu tip üçüncü taraf çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel veriler, açık rızanız hukuki sebebine dayanılarak, sosyal medya mecraları aracılığıyla Stil Ofisi’a giriş yapmanız halinde ilgili sosyal medya mecraları ile paylaşılabilmektedir. Stil Ofisi, ayrıca açık rıza vermeniz halinde, Google Inc. tarafından sağlanan bir web analizi hizmeti olan Google Analytics kullanmakta ve bu doğrultuda kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmaktadır. Google Analytics, çerezleri kullanıcıların web sitesini, mobil uygulamayı ve/veya mobil sitesini nasıl kullandıklarını istatistiki bilgiler/raporlar ile analiz etmek amacıyla kullanır. Google Analytics kullanımı hakkında daha fazla bilgi için (reddetme seçenekleri dahil), burada yer alan adresi ziyaret edebilirsiniz.

Stil Ofisi, kişisel verilerinizi, yukarıda yer alan açıklamalar doğrultusunda, onay vermeniz halinde, hizmetlerinin size özelleştirilerek geliştirilmesi, çerez tercihlerinize uygun olarak çerez yönetimi sürecinin yürütülmesi amaçlarıyla yurt içinde ve (hizmet alınan yurt dışında yerleşik şirketler vasıtasıyla çerez kullanılması sebebiyle) yurt dışındaki tedarikçileri ve hizmet sağlayıcıları ile paylaşabilmektedir.

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

 

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Çerezler, ziyaret ettiğiniz bir web sitesinin, dil tercihi veya oturum açma bilgileri gibi hakkınızdaki bilgileri hatırlayabilmek için tarayıcınızdan cihazınızda depolamasını istediği küçük bir veri parçasıdır (metin dosyası). Bu çerezler, bizim tarafımızdan ayarlanır ve birinci taraf tanımlama bilgileri olarak adlandırılır. Reklam ve pazarlama çalışmalarımız için ziyaret ettiğinizden farklı bir etki alanından gelen üçüncü taraf tanımlama bilgilerini de kullanırız. Ayrıntılı bilgi vermek gerekirse çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini aşağıdaki amaçlarla kullanırız:

Performans/Analitik Tanımlama Çerezleri

Bu tanımlama bilgileri, sitemizin performansını ölçebilmemiz ve iyileştirebilmemiz için sitenin ziyaret edilme sayısını ve trafik kaynaklarını sayabilmemizi sağlar. Hangi sayfaların en fazla ve en az ziyaret edildiğini ve ziyaretçilerin sitede nasıl gezindiklerini öğrenmemize yardımcı olurlar. Bu tanımlama bilgilerinin topladığı tüm bilgiler derlenir ve bu nedenle anonimdir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.

Performans/Analitik Tanımlama Çerezleri

Çerez Adı

Servis Sağlayıcı

Kullanım Süresi

Taraf Bilgisi

Description

AEC

.google.com

180 Gün

Üçüncü Taraf

İstenmeyen e-posta, dolandırıcılık ve suistimali önlemek için kullanılır. Örneğin, 'pm_sess', 'YSC' ve 'AEC' çerezleri, bir göz atma oturumu içindeki isteklerin diğer siteler tarafından değil, kullanıcı tarafından yapılmasını sağlar. Bu çerezler kötü niyetli sitelerin kullanıcının bilgisi dışında kullanıcı adına hareket etmesini engeller.

JSESSIONID

nr-data.net

Oturum

Üçüncü Taraf

Bu etki alanı, web ve mobil uygulamaların performansını izlemek için bir platform sağlayan New Relic tarafından kontrol edilmektedir.

Hedefleme/Pazarlama Amaçlı Tanımlama Çerezleri

Bu tanımlama bilgileri, sitemizde reklam ortaklarımız tarafından ayarlanır. Bunlar, ilgili şirketler tarafından ilgi alanları profilinizi oluşturmak ve diğer sitelerde alakalı reklamlar göstermek için kullanılabilir. Benzersiz olarak tarayıcınızı ve cihazınızı belirleyerek çalışırlar. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz farklı sitelerde size özel reklam deneyimi sunamayız.

Hedefleme/Pazarlama Amaçlı Tanımlama Çerezleri

Çerez Adı

Servis Sağlayıcı

Kullanım Süresi

Taraf Bilgisi

Description

SIDCC

google.com

90 Gün

Birinci Taraf

Google çerezi. Kullanıcı verilerini yetkisiz erişime karşı korumak için güvenlik çerezi

SID

google.com

180 Gün

Birinci Taraf

Google çerezi. Google, Google Arama gibi Google mülklerindeki reklamları özelleştirmeye yardımcı olmak için NID ve SID gibi çerezler kullanır.

cAdCamp

stilofisibutik.com

30 Gün

Birinci Taraf

Sitedeki sepete eklenen ürünlerin bilgisini içerir, kullanıcının sepetine eklediği ürünlerin çerezin geçerli olduğu süre içerisinde tekrar siteye geldiğinde hatırlanmasını sağlar.

_p2s_uvi

stilofisibutik.com

364 Gün

Birinci Taraf

Üçüncü taraf Facebook (Facebook tarafından üçüncü taraf reklam verenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır)

_gclxxxx

stilofisibutik.com

89 Gün

Birinci Taraf

Kullanıcı deneyimini iyileştirmek amacı ile site içerisindeki hareketlerini izler.

_fbp

stilofisibutik.com

89 Gün

Birinci Taraf

Facebook tarafından üçüncü taraf reklamverenlerden gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır

NID

.google.com

180 Gün

Üçüncü Taraf

Google çerezi. Google, Google Arama gibi Google mülklerindeki reklamları özelleştirmeye yardımcı olmak için NID ve SID gibi çerezler kullanır.

1P_JAR

google.com

30 Gün

Üçüncü Taraf

Bu çerez, son kullanıcının web sitesini nasıl kullandığı ve son kullanıcının söz konusu web sitesini ziyaret etmeden önce görmüş olabileceği tüm reklamlar hakkında bilgi sağlar, web sitesi istatistiklerini toplamak ve dönüşüm oranlarını izlemek için kullanılır.

HSID

google.com

2 Yıl

Üçüncü Taraf

Google kullanıcı hesabını ve en son giriş saatini doğrulamak için Google tarafından SID ile birlikte kullanılır

APISID

google.com

2 Yıl

Üçüncü Taraf

Google çerezi. Son aramalara ve etkileşimlere dayalı olarak web sitelerindeki Google reklamlarını kişiselleştirir.

IDE

doubleclick.net

389 Gün

Üçüncü Taraf

Çerez, Google DoubleClick tarafından, bir reklamın etkinliğini ölçmek ve kullanıcıya hedeflenmiş reklamlar sunmak amacıyla reklam verenin reklamlarından birini görüntüledikten veya tıkladıktan sonra web sitesi kullanıcısının eylemlerini kaydetmek ve raporlamak için kullanılır.

test_cookie

doubleclick.net

Birkaç saniye.

Üçüncü Taraf

Bu çerez, web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemeyin belirlemek için DoubleClick (Google'A ait olan) tarafından ayarlanır.

İşlevsel Tanımlama Çerezleri

Bu tanımlama bilgileri, videolar ile canlı sohbet gibi gelişmiş işlevler ve kişiselleştirme olanağı sunabilmemizi sağlar. Bunlar, bizim tarafımızdan veya sayfalarımızda hizmetlerinden faydalandığımız üçüncü taraf sağlayıcılarca ayarlanabilir. Bu tanımlama bilgilerine izin vermezseniz bu işlevlerden tümü veya bazıları doğru şekilde çalışmayabilir.

İşlevsel Tanımlama Çerezleri

Çerez Adı

Servis Sağlayıcı

Kullanım Süresi

Taraf Bilgisi

Description

cCartCookie

.www.stilofisibutik.com

30 Gün

Birinci Taraf

Sitedeki sepete eklenen ürünlerin bilgisini içerir, kullanıcının sepetine eklediği ürünlerin çerezin geçerli olduğu süre içerisinde tekrar siteye geldiğinde hatırlanmasını sağlar.

_purl

www.stilofisibutik.com

1 yıl

Birinci Taraf

Kullanıcının üye girişi sonrası yönlendirleceği site url bilginisi tutar.

guaid

stilofisibutik.com

180 Gün

Birinci Taraf

Üye giriş yapmadan sipariş veren kullanıcının seçtiği adres verisinin ID'sini saklar, site kullanımını kolaylaştırmak adına kullanılır.

completedOrderId

stilofisibutik.com

Oturum

Birinci Taraf

Sipariş verilmesi durumunda sipariş ID'sinin tutulmasını ve site içi fonksiyon kontrollerinde kullanılır.

slickHeadBand

stilofisibutik.com

1 Gün

Birinci Taraf

Site içerisinde yapılan duyuru ve iletilen bilgilerin kullanıcı tarafından gizlendiği durumda bilgisini tutarak aynı bilginin kullanıcıya gösterilmemesini sağlar.

X-Salesforce-CHAT

d.la1-c2-lo2.salesforceliveagent.com

Oturum

Üçüncü Taraf

Sales Force, kullanıcıya canlı sohbet işlevselliği sağlayabilmek için bu çerezleri kullanır.

sp_t

spotify.com

364 Gün

Üçüncü Taraf

Bu alan adı, ABD merkezli bir müzik akış hizmeti olan Spotify'a aittir. Spotify, kullanıcıların ve kullanıcı olmayanların etki alanlarında izlenmesini sağlayan web sitelerine yerleştirmek için bir dizi araç sağlar.

sp_landing

spotify.com

Birkaç saniye.

Üçüncü Taraf

Bu alan adı, ABD merkezli bir müzik akış hizmeti olan Spotify'a aittir. Spotify, kullanıcıların ve kullanıcı olmayanların etki alanlarında izlenmesini sağlayan web sitelerine yerleştirmek için bir dizi araç sağlar.

X-Salesforce-CHAT

d.la1-c2-lo3.salesforceliveagent.com

Oturum

Üçüncü Taraf

Sales Force, kullanıcıya canlı sohbet işlevselliği sağlayabilmek için bu çerezleri kullanır.

vuid

vimeo.com

729 Gün

Üçüncü Taraf

Bu etki alanı Vimeo aittir. Ana iş etkinliği: Video Hosting / Paylaşım

__cf_bm

vimeo.com

Birkaç saniye.

Üçüncü Taraf

Bu bir CloudFoundry tanımlama bilgisidir. Bu çerez, Cloudflare Bot Yönetimini desteklemek için gerekli bir çerezdir. Bot yönetimi hizmetinin bir parçası olarak bu tanımlama bilgisi, botlarla ilişkili ölçütlerle eşleşen gelen trafiğin yönetilmesine yardımcı olur.

BrowserId_sec

.force.com

1 yıl

Üçüncü Taraf

Anlık mesajlaşma uygulaması için kullanılır. Yalnızca dahili ürün analitiği için güvenli tarayıcı oturumlarını/ziyaretlerini günlüğe kaydetmek için kullanılır.

BrowserId

.force.com

1 yıl

Üçüncü Taraf

Salesforce Chat uygulama çerezi, uygulamada güvenlik amaçlı kullanılır.

Zorunlu/Gerekli Tanımlama Çerezleri

Bu tanımlama bilgileri, web sitesinin çalışması için gereklidir ve sistemlerimizde kapatılamaz. Bunlar genellikle yalnızca sizin işlemlerinizi gerçekleştirmek için ayarlanmıştır. Bu işlemler, gizlilik tercihlerinizi belirlemek, oturum açmak veya form doldurmak gibi hizmet taleplerinizi içerir. Tarayıcınızı, bu tanımlama bilgilerini engelleyecek veya bunlar hakkında sizi uyaracak şekilde ayarlayabilirsiniz ancak bu durumda sitenin bazı bölümleri çalışmayabilir.

Zorunlu/Gerekli Tanımlama Çerezleri

Çerez Adı

Servis Sağlayıcı

Kullanım Süresi

Taraf Bilgisi

Description

OptanonConsent

www.stilofisibutik.com

364 Gün

Birinci Taraf

Bu çerez, OneTrust'ın çerez uyumluluk çözümü tarafından ayarlanır. Sitenin kullandığı tanımlama bilgileri kategorileri ve ziyaretçilerin her kategorinin kullanımı için izin verip vermediği veya geri çekilip çekmediği hakkında bilgi saklar. Bu, site sahiplerinin izin verilmediğinde her kategorideki tanımlama bilgilerinin kullanıcı tarayıcısında ayarlanmasını engellemesine olanak tanır. Çerezin normal bir ömrü vardır, böylece siteye geri dönen ziyaretçilerin tercihleri hatırlanacaktır. Site ziyaretçisini tanımlayabilecek hiçbir bilgi içermez.

OptanonAlertBoxClosed

www.stilofisibutik.com

364 Gün

Birinci Taraf

Bu çerez, OneTrust'ın çerez yasası uyumluluk çözümünün belirli sürümlerini kullanan web siteleri tarafından ayarlanır. Bu, ziyaretçiler bir çerez bilgi bildirimi gördükten sonra ve bazı durumlarda yalnızca bildirimi etkin olarak kapattıklarında ayarlanır. Web sitesinin iletiyi bir kullanıcıya birden fazla kez göstermemesini sağlar. Çerez bir yıllık ömrü vardır ve hiçbir kişisel bilgi içerir.

JSESSIONID

www.stilofisibutik.com

Oturum

Birinci Taraf

JSP ile yazılmış siteler tarafından kullanılan genel amaçlı platform oturumu çerezi. Genellikle sunucu tarafından anonim bir kullanıcı oturumu tutmak için kullanılır.

_ga

stilofisibutik.com

729 Gün

Birinci Taraf

Bu çerez adı, Google'ın daha yaygın olarak kullanılan analiz hizmeti için önemli bir güncelleme olan Google Universal Analytics ile ilişkilidir. Bu tanımlama bilgisi, istemci tanımlayıcısı olarak rasgele oluşturulmuş bir sayı atayarak benzersiz kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır. Bir sitedeki her sayfa isteğine dahil edilir ve site analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır. Varsayılan olarak, web sitesi sahipleri tarafından özelleştirilebilir olmasına rağmen, 2 yıl sonra sona erecek şekilde ayarlanır. Bu amacı gerçekleştirmek için amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak kişisel verilerin işlenmesi, işlenmesi zaruri olmayan kişisel verilerin anonimleştirilmesi (örneğin IP bilgisinin maskelenmesi suretiyle kimlik belirleme riski azaltılmaktadır). sağlanarak verileriniz korunmaktadır.

_gat_gtag_xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

stilofisibutik.com

Birkaç saniye.

Birinci Taraf

Bu çerez, yüksek trafikli sitelerdeki verilerin toplanmasını sınırlayan, istek oranını düşürmek için kullanılan belgelere göre, Google Universal Analytics ile ilişkilendirilmiştir. Bu tanımlama bilgisi, Google Analytics tarafından kullanıcı ziyaretlerine ilişkin bilgi edinmek amacıyla kullanılmaktadır. Anonim kullanıcı verileriyle site trafiğine ilişkin bilgi edinmesini sağlar.

_gid

stilofisibutik.com

Birkaç saniye.

Birinci Taraf

Site analiz raporları için ziyaretçi, oturum ve kampanya verilerini hesaplamak için kullanılır. Kullanıcı açısından anonim bilgi (IP maskelemesi ile) içermektedir.

OptanonAlertBoxClosed

cdn.cookielaw.org

364 Gün

Üçüncü Taraf

Bu çerez, OneTrust'ın çerez yasası uyumluluk çözümünün belirli sürümlerini kullanan web siteleri tarafından ayarlanır. Bu, ziyaretçiler bir çerez bilgi bildirimi gördükten sonra ve bazı durumlarda yalnızca bildirimi etkin olarak kapattıklarında ayarlanır. Web sitesinin iletiyi bir kullanıcıya birden fazla kez göstermemesini sağlar. Çerez bir yıllık ömrü vardır ve hiçbir kişisel bilgi içerir.

OptanonConsent

cdn.cookielaw.org

364 Gün

Üçüncü Taraf

Bu çerez, OneTrust'ın çerez uyumluluk çözümü tarafından ayarlanır. Sitenin kullandığı tanımlama bilgileri kategorileri ve ziyaretçilerin her kategorinin kullanımı için izin verip vermediği veya geri çekilip çekmediği hakkında bilgi saklar. Bu, site sahiplerinin izin verilmediğinde her kategorideki tanımlama bilgilerinin kullanıcı tarayıcısında ayarlanmasını engellemesine olanak tanır. Çerezin normal bir ömrü vardır, böylece siteye geri dönen ziyaretçilerin tercihleri hatırlanacaktır. Site ziyaretçisini tanımlayabilecek hiçbir bilgi içermez.

OTZ

www.google.com

30 Gün

Üçüncü Taraf

"OTZ", Google Analytics tarafından Web Sitesi ziyaretçilerinin toplu bir analizini sağlayan bir çerezdir. Kullanıcı açısından anonim bilgi içermektedir.

 

Çerezlerin Yönetimi ve Ayarlanması

İnternet sitemizi ziyaret ettiğinizde karşınıza çıkan çerez duvarındaki “Çerez Ayarlarını Yapılandır” linkine tıkladığınızda karşılaştığınız “Onay Tercihlerini Yönet” kısmından, çerez ayarları panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz. Ayarlarınızı etkin hâle getirmek için sayfayı yenilemeniz önerilmektedir.

Zorunlu çerezlerin kullanımı sitemizin çalışması için elzem olduğundan bu çerez türünü pasif hale getirme imkânınız bulunmamaktadır.

Aşağıdaki yöntemleri kullanarak da çerez tercihlerinizi yönetebilirsiniz:

Google Chrome: Tarayıcınızın adres bölümünde yer alan, "kilit işareti"ni tıklayarak, "çerezler" sekmesinden çerezlere izin verebilir veya engelleyebilirsiniz.

Internet Explorer: Tarayıcınızın sağ üst bölümünde yer alan "Araçlar" bölümünden güvenlik sekmesini tıklayarak "izin ver" veya "izin verme" şeklinde çerezleri yönetebilirsiniz.

Mozilla Firefox: Tarayıcınızın sağ üst köşesinde yer alan "menüyü aç" sekmesini tıklayınız. "Seçenekler" görselini tıklayarak "Gizlilik ve Güvenlik" butonunu kullanarak çerezleri yönetebilirsiniz.

Opera: Tarayıcınızın "Tercihler" bölümünde "Gelişmiş"i seçerek "çerezler" bölümünden çerez yönetimini yapabilirsiniz.

Safari: Safari uygulamasında Safari > Ayarlar’ı seçin, sonra Gizlilik’i tıklayın. Web Sitesi Verilerini Yönet’i tıklayın.

Yukarıdaki seçeneklerin yanı sıra; tüm çerezler hakkında bilgi sahibi olmak ve çerez yönetimi için: https://www.allaboutcookies.org, https://www.yo

Ödeme Yöntemleri

- Banka/Kredi Kartı
- EFT/Havale

bottom of page